لیست ناشران

لیست ناشران

نماد شرکت هشدار نوع شرکت نوع پذیرش گروه صنعت وب سایت
آبادا تولید نیروی برق آبادان   سهامی عام بورسی ثبت شده پذیرفته نشده عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم -
آبان بازار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - -
آبفا اصفهان آب و فاضلاب استان اصفهان   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آبفامشهد آب و فاضلاب مشهد (سهامی خاص)   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آبین کشت و صنعت آبشیرین   سهامی عام بورسی ثبت شده پذیرفته نشده - -
آپ آسان پرداخت پرشین   سهامی عام بورسی پذیرفته شده در بورس تهران رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن www.asanpardakht.ir
آپادانا سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک آپادانا   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - -
آترا دارویی آترا   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - www.atrapharmaco.com
آتی جسورانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(ETF)   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) پذیرفته شده در فرابورس ایران صندوق سرمایه گذاری قابل معامله www.armanvcfund1.com
آتیه پگاه آتیه پگاه   نهادهای عمومی ثبت شده پذیرفته نشده - -
آتیه مس سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجان   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آتیه ملت ثابت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - www.atmellatfund.com
آتیه نوین ثابت صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - www.atiehnovin.ir
آذربایجان عمران و توسعه آذربایجان   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آذین کویر عمران گستران آذین کویر   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آر تبریز ارومیه آزادراه تبریز-ارومیه   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آرمان بیمه آرمان   سهامی عام بورسی ثبت شده پذیرفته نشده بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی -
آرمان اندیش بازار صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - www.armanandishfund.com
آرمان ثابت صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - -
آرمان سهام صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - www.armanfund.com