لیست ناشران

لیست ناشران

نماد شرکت هشدار نوع شرکت نوع پذیرش گروه صنعت وب سایت
آبادا تولید نیروی برق آبادان   سهامی عام بورسی پذیرفته شده در بورس تهران عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم -
آبان بازار اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - -
آبفا اصفهان آب و فاضلاب استان اصفهان   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آبفامشهد آب و فاضلاب مشهد   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آبین کشت وصنعت آب شیرین   سهامی عام بورسی ثبت شده پذیرفته نشده - -
آپ آسان پرداخت پرشین   سهامی عام بورسی پذیرفته شده در بورس تهران رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن www.asanpardakht.ir
آپادانا سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک آپادانا   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - -
آپارتمان سازی دهکده ساحلی آپارتمان سازی دهکده ساحلی   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آترا دارویی آترا   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - www.atrapharmaco.com
آتی جسورانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(ETF)   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) پذیرفته شده در فرابورس ایران صندوق سرمایه گذاری قابل معامله www.armanvcfund1.com
آتیه پگاه آتیه پگاه   نهادهای عمومی ثبت شده پذیرفته نشده - -
آتیه مس سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجان   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آتیه ملت ثابت صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - www.atmellatfund.com
آتیه نوین ثابت صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین   نهاد مالی (صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار) ثبت شده پذیرفته نشده - www.atiehnovin.ir
آذربایجان عمران و توسعه آذربایجان   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آذین کویر عمران گستران آذین کویر   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آر تبریز ارومیه آزادراه تبریز ارومیه   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -
آرمان بیمه آرمان   سهامی عام بورسی ثبت شده پذیرفته نشده بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی -
آرمان الکتریک ارگ آرمان الکتریک ارگ   نهادهای عمومی ثبت نشده نزد سازمان - -