سرویس گوش به زنگ

سرویس گوش به زنگ جهت ارسال آخرین اطلاعیه‌های ناشران، برای کاربران کدال ۳۶۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارسال پیام به دلخواه کاربر می‌تواند از طریق پیامک یا ایمیل انجام گیرد. لازم به ذکر است که ارسال پیام از طریق ایمیل برای کاربران رایگان بوده و در ارسال از طریق پیامک، تعداد ۳ پیامک ابتدا رایگان و مابقی مستلزم پرداخت هزینه از سمت کاربر خواهد بود. جهت استفاده از این سرویس باید ابتدا با نام کاربری خود سامانه شوید. ابتدا از طریق لینک‌های زیر نوع دریافت پیام را تعیین نمایید.